REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNIA

 1. Siłownia jest czynna codziennie w godzinach 8.00-22.00 przy czym wejście na siłownie jest możliwe nie później niż o 21:00.

 2. Korzystanie z siłowni jest bezpłatne dla gości Ośrodka Perkoz i możliwe po zapoznaniu sie z regulaminem.

 3. Osoby korzystajace z siłowni oświadczają , że nie mają przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i wykonują je na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przysąpieniem o ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem .

 4. W pomieszczeniu siłowni przebywać mogą tylko osoby ćwiczące,osoby powyżej 18 lat.

 5. Cwiczyc nalezy w odpowiednim stroju sportowym oraz obuwiu.

 6. Obowiązkowo uzywamy ręcznika do ćwiczeń na sprzęcie.

 7. Osoby poniżej 18 roku życia moga korzystać z siłowni za wiedzą i pisemna zgodą opiekuna.

 8. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach oraz innych miejscach na terenie siłowni.

 9. Ćwiczący są zobowiązani wykonywać ćwiczenia bezpiecznie. Tzn. Ćwiczyć z takim obciążeniem nad którym sa w stanie zapanować.

 10. Przed rozpoczęciem ćwiczeń konieczne jest wykonanie rozgrzewki w celu uniknięcia kontuzji.

 11. Korzystanie ze sprzetu powinno odbywać sie w sposó bezpieczny.

 12. Przed ćwiczeniami należy sprawdzać stan urządzenia- wszelkie usterki, uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy zgłaszać w recepcji.

 13. Wszytkie urządzenia siłowni mogą byc wykorzystywane tylko zgodnie z ich przenaczeniem.

 14. Sprzęt należy zdezynfekować po każdym użyciu środkiem dostępnym w siłowni.

 15. Kiedy potrzeba poproś o asekuracje przy ćwiczeniach.

 16. Osoby naruszające niniejszy regulamin będą usuwane z miejsca ćwiczeń.

 17. Wszelkie skargi i wnioski należy składac do Kierownika Ośrodka Perkoz.

 


 


 

ul. Teleekspresu 1 (dawna Robotników), 82-120 Krynica Morska, tel. (55) 247-61-68, tel./fax. (55) 247-60-25, kom. 609 433 158, e-mail: perkoz@perkoz.com
© Copyright 2023