Regulamin Ośrodka Wypoczynkowo-Szkoleniowego PERKOZ
 1. Informacje ogólne
 1. Ośrodek ma obowiązek zapewnić:
 1. Warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gości
 2. Bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu
 3. Profesjonalną i uprzejmą obsługę
 4. Sprzątanie pokoju oraz niezbędne naprawy w pokoju podczas nieobecności gościa a w przypadku jego obecności, tylko wówczas tylko kiedy wyrazi na to zgodę
 1. Każdorazowo gość opuszczając pokój powinien sprawdzić zamknięcie drzwi a klucz pozostawić w recepcji.
 2. Osoby niezameldowane w Ośrodku mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 8.00 do 22.00.
 3. W Ośrodku obowiązuje cisza nocna od 22.00 do 7.00.
 4. Zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek , kuchenek i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju.
 5. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez osoby wyjeżdżające zostaną odesłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez okres 3 miesięcy.
 6. Na terenie budynku Ośrodka obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 1. Rezerwacje i zameldowanie gości
 1. Rezerwacji można dokonać :
 • pocztą e-mail
 • osobiście
 • telefonicznie 55 247 61 68, 55 247 60 25, 696034024
Dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych tylko i wyłącznie w celach marketingowych przez Ośrodek PERKOZ zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 1. Doba hotelowa w Ośrodku trwa od 13.00 do 10.00.
 2. Osoba dokonująca rezerwacji przed wysłaniem Formularza Rezerwacji zapoznaje się z Regulaminem Rezerwacji.
 3. Rezerwacji dokonuje się na osobę, która będzie dokonywać płatności.
 4. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu do 30% zaliczki za pobyt na konto Ośrodka.
 5. Nie wpłacenie zaliczki w określonym terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.
 6. Płatności zaliczki należy dokonać w czasie wskazanym przez osobę dokonującą rezerwacji jednak nie później niż 30 dni przed planowanym pobytem . Do tego czasu rezerwacja pozostaje rezerwacją wstępną.
 7. W przypadku rezygnacji (również z przyczyn losowych i rodzinnych) rezerwującemu przysługuje zwrot zaliczki tylko w przypadku sprzedania pokoju.
 8. Ośrodek zastrzega sobie prawo nie potwierdzenia lub odwołania rezerwacji z przyczyn technicznych.
 9. Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmiany numeru pokoju bez zmiany warunków rezerwacji .
 10. W przypadku odwołania rezerwacji przez Ośrodek wpłacona zaliczka zwracana jest na konto wskazanej osoby, która dokonała rezerwacji lub gotówką osobiście.
 11. Ośrodek nie bierze odpowiedzialności za zapytania o rezerwacje, które nie dotarły na jego adres.
 12. Ośrodek ma prawo do odmówienia zameldowania lub wymeldowania osobie, która rażąco narusza jego Regulaminy.
 13. Potwierdzona rezerwacja i następnie nie wykorzystanie całości pobytu zgodnie z rezerwacją na skutek wcześniejszego opuszczenia Ośrodka (bez względu na przyczynę) obciąża Gościa w 100% wartości usługi noclegowej wg pierwotnie zarezerwowanego i potwierdzonego terminu i okresu pobytu.
 14. Także nie wykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu niż wynika to z rezerwacji nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.
 15. Niestawienie się Gościa w Ośrodku do godziny 10.00 rano dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, jeżeli Gość wcześniej nie powiadomił recepcji o fakcie późniejszego przybycia. W tym przypadku zaliczka wpłacona przy rezerwacji nie jest zwracana.
 16. Recepcja jest czynna całą dobę w sezonie letnim VI- IX. W pozostałych miesiącach wg ustaleń kierownika Ośrodka.
 17. Płatności pozostałej części opłaty ( po wpłacie zaliczki) za pobyt Goście dokonują bezpośrednio przy zakwaterowaniu lub nie później niż w dniu wyjazdu do śniadania.
 18. Płatność za pobyt bez zaliczkowy należy uiścić w dniu przyjazdu.
 19. Płatność za pobyt jest płatnością za usługę noclegową z wyżywieniem pełnym lub innym ustalonym w rezerwacji wstępnej. Dodatkowo nie odpłatnie Goście mogą korzystać z: parkingu, sali i placu zabaw, boisk i miejsca na grilla.,siłowni,rowerów, bilarda, tenisa stołowego, nordic walking.
 20. Dodatkowe opłaty są pobierane za saunę fińską. Opłata 30 zł / godzina - 1-4 osób.


 


 


 
Krynica Morska - Luty 2018 rok.
 
ul. Teleekspresu 1 (dawna Robotników), 82-120 Krynica Morska, tel. (55) 247-61-68, tel./fax. (55) 247-60-25, kom. 609 433 158, e-mail: perkoz@perkoz.com
© Copyright 2021